Kurzy

Kurzy organizujú lokálne skupiny prislúchajúce k členským univerzitách po celej Európe v každej zo štyroch sezón (jar, leto, jeseň, zima). Letných kurzov býva najviac a zvyčajne trvajú približne dva týždne. Kurzov organizovaných v ostatných sezónach býva menej a zvyčajne trvajú asi týždeň. Na kurz v každej krajine sa môžu hlásiť študenti z celej Európy vrátane našich.

Aktuálny zoznam kurzov

http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

FAQ o kurzoch

Všeobecné info

Q: Ako prebieha kurz? Aké su rozdiely medzi jednotlivými druhmi kurzov?
A:  Rozdiel je najmä vo výške poplatku a vo vzdelávacích aktivitách. Pre Learning Events (Akademické kurzy a inžinierske súťaže) je poplatok nižší, pre Slovákov zvyčajne okolo 30€. Pre Leisure Events (Voľnočasové kurzy) je poplatok vyšší, zvyčajne 200 až 300€. Vzdelávacie aktivity počas Akademického kurzu zahŕňajú prednášky, workshopy či exkurzie na danú tému. Na inžinierskych súťažiach študenti pracujú v tímoch na danú tému v kategóriách team design, prípadová štúdia, debaty… Voľnočasové kurzy nezahŕňajú žiadne vzdelávacie aktivity. Čo majú všetky kurzy spoločné, sú voľnočasové aktivity, pretože vždy ide najmä o zábavu! Tie závisia jednak od témy kurzu, ale aj od nápadov organizátorov. Môžu to byť napr. rôzne športové aktivity. Samozrejme, že nesmie chýbať prehliadka mesta, predstavenie kultúry a tradícií danej krajiny.

Q: Čo dobré mi prinesie účasť na kurze?
A: Vďaka účasti na kurze zažiješ niečo výnimočné, kopec zábavy, nájdeš si priateľov z celej Európy, spoznáš zvyky a tradície danej krajiny, zlepšíš si svoju angličtinu, stratíš strach z komunikácie v cudzom jazyku, za akademické kurzy získaš kredity, zdokonalíš sa v danej téme a niečo nové sa naučíš.

Q: Koľko to bude stáť?
A: Cena kurzu je uvedená v popise každého z nich. Akademické a inžinierske kurzy majú nižšie účastnícke poplatky, pričom Slováci platia dve tretiny z uvedenej sumy, teda zvyčajne je to okolo 30€. Neakademické, teda voľnočasové kurzy majú vyššie poplatky a študenti každej krajiny platia plnú sumu uvedenú v popise, zvyčajne je to 200 až 300€. V poplatku za všetky druhy kurzov je zahrnuté: ubytovanie, strava, doprava a náklady na voľnočasové aktivity počas kurzu. Účastníci si zvlášť sami hradia cestu na miesto konania kurzu, poistenie, nápoje v baroch a pod.

Q: V akom jazyku bude prebiehať komunikácia?
A: Komunikácia bude prebiehať výhradne v angličtine. Nemusíš sa však ničoho báť, pre všetkých účastníkov je to cudzí jazyk a nikto nie je dokonalý. Nakoniec, vždy sa dá dorozumieť rukami, nohami ;)

Prihlasovanie

Q: Môžem sa aj ja prihlásiť na kurz?
A: Ak si študentom alebo doktorandom na STU, môžeš.

Q: Ako sa môžem prihlásiť?
A:

  • Najdôležitejšie je stihnúť to pred deadlinom
  • Na stránke http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp si vyberieš maximálne 3 kurzy, ktoré ťa najviac zaujali.
  • Ak ešte nemáš vytvorené konto, zaregistruješ sa na tej istej stránke a napíšeš na bratislava@BEST.eu.org  požiadavku o aktiváciu konta (ide o potvrdenie, že si študent)
  • Pri kurze, ktorý ťa zaujal, klikneš na „Apply now“ a následne napíšeš svoj motivačný list a odpovieš na tri tematické otázky.
  • Až do deadline-u na prihlasovanie môžeš svoje prihlášky editovať.
  • Čakáš na výsledok, kedy sa dozvieš, či si bol vybraný/á, zaradený/á do zoznamu čakateľov alebo sa na teba tentokrát šťastie neusmialo.

Q: Na koľko kurzov sa môžem prihlásiť?
A: Môžeš sa prihlásiť maximálne na tri kurzy.

Q: Ako má vypadať motivačný list?
A: Tvoj motivačný list musí byť napísany v angličtine. Podrobné pokyny nájdeš na webe: http://best.eu.org/student/courses/howToWriteAMotivationLetter.jsp 

Pamätaj, že výber robia mladí ľudia, študenti ako ty. Vyberajú ľudí, s ktorými strávia týždeň alebo dva. Prispôsob tomu svoj motivačný list. Mal/a by si v ňom preukázať nielen záujem o tému a krajinu alebo mesto, ale takisto aj, že si pohodový človek, ktorý má rád ľudí a zábavu.

Aktivácia konta

Q: Prečo je potrebné aktivovať moje konto na best.eu.org?
A: Konto na webe BESTu je potrebné aktivovať preto, že organizátori tak získavajú potvrdenie, že si študentom členskej univerzity.

Q: Čo ak moje konto nebolo aktivované do deadlinu?
A: Kontá aktivujeme postupne, ako nám prichádzajú e-maily so žiadosťou o aktiváciu. Ak si nás o ňu zabudol/la požiadať, nezúfaj. Po uplynutí deadlinu automaticky aktivujeme kontá všetkým študentom, čo si podali prihlášku na kurz. Deadline na aktiváciu kônt je neskôr ako deadline na prihlasovanie.

Výber účastníkov

Q: Je možné, aby ma vybrali na viacero kurzov?
A: Nie. V každej sezóne sa môžeš zúčastniť iba jedného kurzu. V prípade, že by ťa vybrali na viaceré, systém ti pridelí iba jeden z nich a to ten, ktorému si dal/a vyššiu prioritu.

Q: Ako zistím, že ma vybrali?
A: Sleduj web best.eu.org. Pri svojej prihláške uvidíš aj dátum, kedy majú byť vyhlásené výsledky výberu. Ak sa do svojho konta prihlásiš po tomto dátume, výsledky tam uvidíš. V prípade, že budeš vybraný/á ťa tiež budeme kontaktovať s pokymni ako postupovať ďalej.

Q: Koľkých kurzov sa môžem zúčastniť?
A: Každý študent sa môže počas celého svojho štúdia zúčastniť maximálne 3 akademických kurzov a akýkoľvek počet voľnočasových kurzov.

Q: Je možné, že vyberú aj mňa aj kamaráta?
A: Táto možnosť nie je vylúčená, avšak je veľmi nepravdepodobná. Výber účastníkov prebieha s cieľom vytvoriť skupinu s čo najväčšou diverzitou a preto sa málokedy stáva, že sú vybraní učastníci z rovnakého mesta. Napriek tomu by ťa tento fakt nemal odradiť, ocitneš sa totiž v skupine pohodových mladých ľudí. Neprítomnosť ďalších Slovákov bude len výhodou, keďže budeš musieť používať len angličtinu, určite si ju zlepšíš.

Q: Kto robí výber účastníkov? Koľko ich bude?
A: Výber účastníkov robia jednotlivé lokálne skupiny, ktoré organizujú daný kurz. Ide o mladých ľudí, študentov, ako si aj ty. Na základe motivačných listov vyberú 22 účastníkov zo všetkých krajín Európy. Výber sa snažia robiť s úmyslom zachovania diverzity, jednak pohlaví, ako aj krajín, z ktorých študenti pochádzajú.

Q: Čo ak ma nevybrali?
A: Určite nezúfaj. Ak sa na kurz hlásilo 300 ľudí a ty si nebol/a medzi 22 vybranými, neznamená to, že tvoj motivačný list nebol dobrý ani to, že nemáš šancu byť vybraný na ďalší kurz. Proste sa na teba neusmialo šťastie. Neboj sa skúšať to znovu, určite to stojí za to!

Depozit

Q: Prečo musím platiť depozit? Vrátite mi ho?
A: V prípade, že si bol/a vybraný/á na kurz, musíš do určitého dátumu potvrdiť svoju účasť a to tak, že zaplatíš depozit vo výške 40€. Je to záloha, ktorá má kompenzovať tvoju prípadnú bezdôovodnú neúčasť na kurze. Ak sa kurzu zúčastníš, bude ti depozit v plnej výške vrátený po jeho skončení a vyplnení hodnotiaceho formulára na webe BESTu.