História LBG Bratislava

LBG - Local BEST Group - lokálna BEST skupina

1990

BEST po prvýkrát počul o lokálnej skupine Bratislava. O "baby" členstvo sme požiadali na štvrtom valnom zhromaždení BESTu v Budapešti spolu so skupinami v Tallinne a Patrase.

1991

Po zvážení našej práce a skúseností sme sa stali plnými členmi BESTu na piatom valnom zhromaždení v Paríži, čím sme dostali všetky práva a aj povinnosti. Takisto sme sa vtedy rozhodli zorganizovať valné zhromaždenie, najväčšie podujatie v BESTe, v Bratislave v roku 1993.

1992

Ministrerstvo vnútra Československej Federálnej Republiky povolilo založenie organizácie: Board of European Students of Technology. Oficiálny štart lokálnej skupiny v Bratislave sa datuje na 26. október 1992.

1993

25. marca reregistrácia lokálnej skupiny Bratislava s úpravou štatútu na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky. Sídlom LBG Bratislava bolo Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava.

V tom istom roku sme zorganizovali valné zhromaždenie BESTu v Bratislave, naväčšie interné podujatie, s Tomášom Martincom ako hlavným organizátorom.

Dušan Martinec sa stal súčasťou medzinárodného predsedníctva BESTu ako jeden z viceprezidentov (4. predsedníctvo, apríl 1993 až október 1993).

2001

Centrála lokálnej skupiny Bratislava sa 13. decembra presunula na Fakultu elektrotechniky a informatiky s adresou Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.

2003

Už po druhýkrát sa nám podarilo zorganizovať valné zhromaždenie BESTu.

2004

1. decembra bol zmenený štatút.

2008

Eva Moravčíková, Andrej Antal, Marek Kollár, Marek Barilla a Ján Perháč znovu zmenili štatút 11. apríla.

Interné podujatia organizované lokálnou skupinou Bratislava

Interné podujatia sú podujatia, ktoré lokálne skupiny organizujú iba pre členov BESTu.

 1. General Assembly in Bratislava in 1993
 2. Central Consultancy Meeting 1999
 3. Central European President’s Meeting 2000
 4. Jamboree 2001
 5. General Assembly 2003
 6. Alumni Meeting Gabčíkovo 2003
 7. TrainShop beABLE 2004
 8. UPS Regional Meeting 2004
 9. AlumniNet Meeting 2007
 10. 10th Central Meeting 2007
 11. Winter Central Jamboree 2008
 12. Czechoslovak Spring Meeting 2008
 13. Central Central Jamboree 2009
 14. Czechoslovak Winter Meeting 2010
 15. PR Short Intensive Meeting 2010
 16. Joined Board Training - CZ&SK 2011
 17. Motivation Weekend June 11
 18. Cultural Exchange 2011 Bratislava with Novi Sad
 19. Joined Board Training AU&SK 2011
 20. TATRAjam New Year's Party vol.1 2011/2012

Externé podujatia organizované lokálnou skupinou Bratislava

Externé podujatia sú podujatia, ktoré lokálne skupiny organizujú pre všetkých študentov členských univerzít. Ide najmä o sezónne kurzy a inžinierske súťaže.

 1. Summer Course July 92 Progressive materials for Electrotechnology
 2. Summer Course July 93 Spracovanie dat, siete, a umela inteligencia
 3. Summer Course July 94 Pocitacom podporovany navrh regulacnych systemov
 4. Summer Course September 96 Umela inteligencia
 5. Summer Course August 99 Production and distribution of electric energy in the begining of the third millennium.
 6. Summer Course July 00 Trends in telecomunication
 7. International BEST Symposium March 01
 8. Summer Course August 01 e-Solution
 9. Interview with Linux November 01
 10. Summer Course July 02 Inteligent models of modeling and contro
 11. Summer Course 03 Leisure Event: Surving Trexing
 12. Summer Course 04 Leisure Event: Surving Trexing II.
 13. Summer Course 04 Car is immortal – Behind the scene of the car industry
 14. Winter Course 05 Leisure Event: Watch ouuuuut! Can’t stop.
 15. Summer Course 05 Artificial bones, joints&tissues make your body better
 16. Winter Course 06 Leisure Event: (B)eat the snowflakes!
 17. Summer Course 06 Wild water world - Let’s get wet
 18. Summer Course 07 Leisure Event:SurvivE trExing 3: Trexxx dreams
 19. Summer Course 08 Robolution: Mechatronic future
 20. Local Engineering Competition March 09 - team design
 21. Summer Course 09 Big City Life
 22. Local Engineering Competition March 10 - team design
 23. Summer Course 10 RuR
 24. Local Mechatrnonic Competition: The Big Gong Theory March 11 - team design
 25. Local Engineering Competiton: Ecolife March 11 - case study
 26. Summer Course 11 build it smART

Prezidenti lokálnej skupiny Bratislava

 • 92/93 Dušan Meszároš
 • 95/96 Jozef Brun
 • 98/99 Miroslav Murgaš
 • 99/00 Juraj Varchol
 • 00/01 Martin Drgoňa
 • 01/02 Daniel Figura
 • 02/03 Matej Veverka
 • 04/05 Marek Kubiš
 • 05/06 Martina Hunová
 • 06/07 Jan Mazanec
 • 07/08 Tomáš Hricišin
 • 08/09 Eva Moravčíková
 • 09/10 Marek Kollár
 • 10/11 Martin Čief
 • 11/12 Miroslava Pindiaková
 • 12/13 Kristína Uríčková