Pre firmy

Jednorázové akcie:

BEST Engineering Competitions
-na Vami zadanú tému usporiadame 1-2 dni trvajúcu inžiniersku súťaž pre cca 25-50 študentov vybranej fakulty STU v Bratislave
-zaistíme priestory, propagáciu, občerstvenie, odmeny a ceny
-odborníci z Vašej firmy sa možu zúčastniť ako potrotcovia
BEST Courses
-na Vami vybranú tému usporiadame 7-14 dní trvajúci kurz pre cca 22-25 študentov zo zahraničních partnerských univerzít na jednej z fakúlt STU v Bratislave, pozývame aj slovenských študentov, ktorý sa zúčastnujú na prednáškach
-vybavíme prednáškové priestory, propagáciu, ubytovanie pre zahraničných účastníkov a doprovodný program
Workshop, prednášky pre študentov
-zaistíme prednáškové priestory pre 20-50 študentov na 5-6 hodín
-vybavíme propagáciu, audiovizuálnu techniku, prezentačné priestory, pripojenie k internetu, občerstvenie
Prezentácia spoločnosti
-zaistíme prednáškové priestory pre cca 100 študentov na dobu 2-3 hodiny
-vybavíme propagáciu, audiovizuálnu techniku, prezentačné pomôcky, pripojenie k internet, občerstvenie
Propagácia firmy, propagačné stánky
-zaistíme priestor pre firemný stánok (max. 2x3m) na Vami vybranej fakulte STU po dobu jedného dňa
-vystavíme Vami dodané letáky v priestoroch všetkých fakúlt STU
-zariadime distribúciu Vami dodaných letákov na miesto určenia, vybavíme propagovanie firmy vo forme letákov na vybraných fakultách STU
-vypracujeme grafický návrh plagátov/letákov podľa Vašich predstáv a zaistíme ich tlač

Dlhodobá spolupráca:

Umiestenie loga
-umiestníme logo Vašej spoločnosti na všetkých propagačných materiáloch (tričká, bannery,…) a aktivít
usporiadaných BESTom Bratislava
Nástenka na jednej z fakúlt STU Bratislava
-zaistíme trvalé nástenky v priestoroch vami vybranej fakulty STU Bratislava
Propagačné materiály pre študentov
-sprostredkovanie propagačných materiálov Vašej spoločnosti ako učebné pomôcky pri výuke