BEST podujatia

BEST Courses

Na podujatiach tohto druhu účastníci navštevujú prednášky, ktoré sú prednášané profesormi alebo expertmi z firiem, ktoré sa zaoberajú danou tématikou. Každý študent ukončí kurz záverečnou skúškou. Väčšinu z nich tvoria odborné kurzy a kurzy na softskills.

BEST Engineering Competitions

Inžinierske súťaže sú podujatia, kde zvyčajne štvorčlenné tímy študentov využívajú svoje technické, spoločenské a komunikačné schopnosti na realizovanie sa v rôznych súťažných kategóriách: Team Design, Case Studies, Negotiation and Debates.

BEST Events on Education

Sú to semináre, ktoré trvajú zvyčajne 6 dní. Na týchto seminároch študenti a profesori z celej Európy hľadajú a získavajú nové metódy pre vyššie vzdelávanie v technických odboroch v Európe.

BEST Leisure Events

BEST taktiež organizuje aj neakademické športové aktivity. Ich prínos je teambuilding a spolupráca vo väčších skupinách. Napríklad lyžovačka, turistika, extrémne športy, splav a iné. Takýto druh podujatie má aj vyšší účastnícky poplatok. Hlavný cieľ je zábava.